Przykład wyglądu oraz działania

przy wykorzystaniu gotowego systemu

do prezentacji osiedli mieszkaniowych, domków jedno- i wielorodzinnych, mieszkań, terenów zielonych, placów zabaw, galerii handlowych